کد ایران تندر 1168258 کد آگهی
مجموعه آگهی آبياري ، زهکشي و احداث کانال (سرپوشيده نمودن کانال و...)-آبخيزداري ، گابيون بندي و کنترل سيل
مناقصه گذار جهاد کشاورزی استان زنجان
عنوان آگهی مناقصه : 1-عملیات اجرائی بندانحرافی
شرح آگهی مناقصه : 1-عملیات اجرائی بندانحرافی روستای وننق ازتوابع شهرستان شهرستان زنجان 2-عملیات اجرائی بندانحرافی روستای قاهران ازتوابع شهرستان شهرستان زنجان 3-ملیات اجرائی کانال بتنی روستاهای چپقلو، سرخه دیزج، نعلبندان از توابع شهرستان خدابنده
مبلغ برآورد مالی 0 مبلغ تضمین 0
تاریخ انتشار 1398-11-24 دریافت اسناد 1398-11-28
استان زنجان رسانه متشرکننده ستاد ایران
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه