کد ایران تندر 1161299 کد آگهی
مجموعه آگهی آبخيزداري ، گابيون بندي و کنترل سيل-سدسازي
مناقصه گذار آب منطقه ای هرمزگان
عنوان آگهی مناقصه عملیات اجرایی ترمیم و احداث سد کوتاه
شرح آگهی مناقصه عملیات اجرایی ترمیم و احداث سد کوتاه , سامانه بخش سیلاب و تغذیه مصنوعی سرچاهان
مبلغ برآورد مالی 11,909,176,836 مبلغ تضمین 595,500,000
تاریخ انتشار 1398-11-19 دریافت اسناد 0000-00-00
استان هرمزگان رسانه متشرکننده راه مردم
شماره تماس
آدرس www.setadiran.ir
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه