کد ایران تندر 1154587 کد آگهی
مجموعه آگهی حفاري و تجهيز چاه (محصور نمودن چاه و ...)
مناقصه گذار آب منطقه ای مرکزی
عنوان آگهی مناقصه حفاری چاه های مشاهده ای
شرح آگهی مناقصه حفاری چاه های مشاهده ای دشت اراک
مبلغ برآورد مالی 4,538,277,932 مبلغ تضمین 226,913,900
تاریخ انتشار 1398-11-14 دریافت اسناد 1398-11-19
استان مرکزی رسانه متشرکننده جمهوری اسلامی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه