کد ایران تندر 1146200 کد آگهی
مجموعه آگهی آبياري ، زهکشي و احداث کانال (سرپوشيده نمودن کانال و...)-کشاورزي ، جنگلداري و حفاظت از اراضي
مناقصه گذار آبخیزداری استان سیستان و بلوچستان
عنوان آگهی مناقصه:1.عملیات مدیریت هرزآب
شرح آگهی مناقصه:1.عملیات مدیریت هرزآب 2.عملیات مدیریت هرزآب 3.عملیات مدیریت هرزآب 4.نهالکاری مراقبت آبیاری 5.نهالکاری مراقبت آبیاری
مبلغ برآورد مالی 0 مبلغ تضمین 0
تاریخ انتشار 1398-11-07 دریافت اسناد 1398-11-12
استان سیستان و بلوچستان رسانه متشرکننده مناقصه و مزایده
شماره تماس
آدرس www.setadiran.ir
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه