کد ایران تندر 1130328 کد آگهی
مجموعه آگهی حفاري و تجهيز چاه (محصور نمودن چاه و ...)
مناقصه گذار آب منطقه ای فارس
عنوان آگهی مناقصه عملیات انسداد چاههای غیر مجاز
شرح آگهی مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات انسداد چاههای غیر مجاز و توقیف دستگاههای حفاری بدون مجوز در استانهای استان فارس
مبلغ برآورد مالی 0 مبلغ تضمین 0
تاریخ انتشار 1398-10-25 دریافت اسناد 1398-10-30
استان فارس رسانه متشرکننده ستاد ایران
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه