کد ایران تندر 1127377 کد آگهی ۳,۲۲۶,۱۴۹
مجموعه آگهی تجهيزات تصفيه آب ،کلرزني ،گندزدايي ،کلريناتور، گاز کلر و آب شيرين کن RO
مناقصه گذار آب و فاضلاب روستایی استان کرمان
عنوان آگهی مناقصه خرید لوازم کلرزنهای گازی
شرح آگهی مناقصه خرید لوازم کلرزنهای گازی
مبلغ برآورد مالی 0 مبلغ تضمین 0
تاریخ انتشار 1398-10-23 دریافت اسناد 1398-11-01
استان کرمان رسانه متشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات www.setadiran.ir **** فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت آب وفاضلاب روستایی استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای " خرید لوازم کلرزنهای گازی " به شماره ۲۰۹۸۰۰۱۲۳۵۰۰۰۰۲۳ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. (کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه