کد ایران تندر 1121818 کد آگهی
مجموعه آگهی آبياري تحت فشار ، قطره اي ، باراني و آبياري فضاي سبز- فضاي سبز و باغباني-کشاورزي ، جنگلداري و حفاظت از اراضي
مناقصه گذار منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد
عنوان آگهی مناقصه آبیاری و مراقبت از فضاهای سبز و جنگلکاری
شرح آگهی مناقصه آبیاری و مراقبت از فضاهای سبز و جنگلکاری های سنواتی شهرستان مهریز
مبلغ برآورد مالی 841,919,048 مبلغ تضمین 0
تاریخ انتشار 1398-10-19 دریافت اسناد 1398-10-22
استان یزد رسانه متشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس 03538240501 / داخلی218
آدرس
توضیحات http://yazd.frw.ir----www.setadiran.ir
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه