کد ایران تندر 1120078 کد آگهی
مجموعه آگهی خدمات بهداشتي، درماني، اورژانس و داروخانه-مناقصات کشورهای خارجی
مناقصه گذار وزارت بهداشت
عنوان آگهی مناقصه تامین داروها - موریس
شرح آگهی مناقصه تامین داروها
مبلغ برآورد مالی 0 مبلغ تضمین 0
تاریخ انتشار 1398-10-17 دریافت اسناد 1398-10-25
کشور سایر کشورها رسانه متشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات publicprocurement.govmu.org
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه