کد ایران تندر 1093656 کد آگهی
مجموعه آگهی انواع ژنراتور و مولد برق-سيني کابل، نردبان کابل و تراکينگ-تاسيسات هيدرو مکانيکال و الکترومکانيکال
مناقصه گذار شهرداری شهریار
عنوان آگهی مناقصه خرید و اجرای تجهیزات شبکه الکتریکال
شرح آگهی مناقصه خرید و اجرای تجهیزات شبکه الکتریکال-ترانکینگ و برق اضطراری مرکز کنترل ترافیک شهرداری شهریار
مبلغ برآورد مالی 9,893,624,800 مبلغ تضمین 494,681,240
تاریخ انتشار 1398-09-25 دریافت اسناد 1398-10-10
استان تهران رسانه متشرکننده خراسان ورزشی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه