کد ایران تندر 1078860 کد آگهی
مجموعه آگهی نظافت شهري، رفت و روب و خدمات پشتيباني ( جمع آوري، حمل و زباله و...)-مديريت پسماند و بازيافت
مناقصه گذار شهرداری آبادان
عنوان آگهی مناقصه جمع آوری حمل پسماند منطقه سه شهرداری
شرح آگهی مناقصه جمع آوری حمل پسماند منطقه سه شهرداری
مبلغ برآورد مالی 63,173,520,000 مبلغ تضمین 3,158,676,000
تاریخ انتشار 1398-09-12 دریافت اسناد 0000-00-00
استان خوزستان رسانه متشرکننده طلوع خوزستان
شماره تماس
آدرس www.abadan.ir
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه