مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

توجه : با توجه به تجربيات بدست آمده ،‌امكان تمديد غير رسمی اعتبار زمانی برخی آگهی ها وجود دارد جهت اطلاعات بیشتر با واحد دریافت اسناد ایران تندر تماس بگیرید

مهلت دار
مهلت گذشته
کد ایران تندر عنوان برگزار کننده استان/ کشور تاريخ انتشار دریافت اسناد
1594554 مناقصه تامین مالی، طراحی، تدارک، ساخت، بهره برداری و انتقال پروژه توسعه ایستگاه قابل نمایش برای مشترکان خوزستان 1399-11-02 1399-11-13
1594676 مناقصه عملیات تکمیلی زیرسازی قطعات اول و دوم طرح راه آهن قابل نمایش برای مشترکان بوشهر 1399-11-01 1399-11-08
1594658 مناقصه عملیات حفاری و لتیس گذاری، مش گذاری قابل نمایش برای مشترکان فارس 1399-11-01 0000-00-00
1594647 مناقصه عملیات تکمیلی زیرسازی قابل نمایش برای مشترکان بوشهر 1399-11-01 1399-11-08
1594106 مناقصه فراخوان شناسایی پیمانکاران به منظور ساخت،تجهیزو بهره برداری... قابل نمایش برای مشترکان تهران 1399-11-01 1399-12-20
1594103 مناقصه فراخوان شناسایی پیمانکاران به منظور ساخت،تجهیزو بهره برداری... قابل نمایش برای مشترکان تهران 1399-11-01 1399-12-20
1594100 مناقصه فراخوان شناسایی پیمانکاران به منظور ساخت،تجهیزو بهره برداری... قابل نمایش برای مشترکان تهران 1399-11-01 1399-12-20
1594095 مناقصه فراخوان شناسایی پیمانکاران به منظور ساخت،تجهیز... قابل نمایش برای مشترکان تهران 1399-11-01 1399-12-20
1594093 مناقصه فراخوان شناسایی پیمانکاران به منظور ساخت،تجهیز... قابل نمایش برای مشترکان تهران 1399-11-01 1399-12-20
1594089 مناقصه فراخوان شناسایی پیمانکاران به منظور ساخت،تجهیز... قابل نمایش برای مشترکان تهران 1399-11-01 1399-12-20
1594086 مناقصه فراخوان شناسایی پیمانکاران به منظور ساخت،تجهیز... قابل نمایش برای مشترکان تهران 1399-11-01 1399-12-20
1594083 مناقصه فراخوان شناسایی پیمانکاران به منظور ساخت،تجهیز... قابل نمایش برای مشترکان تهران 1399-11-01 1399-12-20
1594079 مناقصه فراخوان شناسایی پیمانکاران به منظور ساخت،تجهیزو بهره برداری... قابل نمایش برای مشترکان تهران 1399-11-01 1399-12-20
1594074 مناقصه فراخوان شناسایی پیمانکاران به منظور ساخت،تجهیزو بهره برداری... قابل نمایش برای مشترکان تهران 1399-11-01 1399-12-20
1594040 مناقصه عملیات تکمیلی زیرسازی قطعه قابل نمایش برای مشترکان قزوین 1399-11-01 1399-11-08

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است