مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

توجه : با توجه به تجربيات بدست آمده ،‌امكان تمديد غير رسمی اعتبار زمانی برخی آگهی ها وجود دارد جهت اطلاعات بیشتر با واحد دریافت اسناد ایران تندر تماس بگیرید

مهلت دار
مهلت گذشته
کد ایران تندر عنوان برگزار کننده استان/ کشور تاريخ انتشار دریافت اسناد
1747761 مناقصه 1-بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب روستایی قابل نمایش برای مشترکان خوزستان 1400-02-22 1400-03-02
1747759 مناقصه بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب روستایی قابل نمایش برای مشترکان خوزستان 1400-02-22 1400-03-02
1747753 مناقصه بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب روستایی قابل نمایش برای مشترکان خوزستان 1400-02-22 1400-03-02
1745878 مناقصه خدمات نگهداری ، بهره برداری ، تعمیرات و دفع حوادث تاسیسات آبرسانی قابل نمایش برای مشترکان زنجان 1400-02-21 1400-02-28
1745877 مناقصه 1- خدمات نگهداری ، بهره برداری ، تعمیرات و دفع حوادث تاسیسات آبرسانی قابل نمایش برای مشترکان زنجان 1400-02-21 1400-02-28
1745844 مناقصه خدمات نگهداری ، بهره برداری ، تعمیرات و دفع حوادث تاسیسات آبرسانی قابل نمایش برای مشترکان زنجان 1400-02-21 1400-02-28
1745842 مناقصه خدمات بهره برداری نگهداشت و حراست قابل نمایش برای مشترکان اصفهان 1400-02-21 1400-02-25
1745807 مناقصه خدمات نگهداری و بهره برداری ،تعمیرات و رفع حوادث تاسیسات آبرسانی... قابل نمایش برای مشترکان زنجان 1400-02-21 1400-02-28
1745798 مناقصه خدمات نگهداری و بهره برداری ،تعمیرات و رفع حوادث تاسیسات آبرسانی ... قابل نمایش برای مشترکان زنجان 1400-02-21 1400-02-28
1745774 مناقصه خدمات نگهداری و بهره برداری ،تعمیرات و رفع حوادث تاسیسات آبرسانی... قابل نمایش برای مشترکان زنجان 1400-02-21 1400-02-28
1745763 مناقصه خدمات نگهداری و بهره برداری ،تعمیرات و رفع حوادث تاسیسات آبرسانی ... قابل نمایش برای مشترکان زنجان 1400-02-21 1400-02-28
1745709 مناقصه راهبری ، نگهداری و آماده به کار نمودن کل شبکه های تاسیسات قابل نمایش برای مشترکان تهران 1400-02-21 1400-03-01
1745433 مناقصه ارائه خدمات امداد، نگهداری و تعمیرات، انجام خدمات پیشگیرانه شبکه های آب قابل نمایش برای مشترکان همدان 1400-02-21 1400-02-29
1745289 مناقصه خدمات بهره برداری نگهداشت قابل نمایش برای مشترکان اصفهان 1400-02-21 1400-02-25
1745093 مناقصه 1- حفاظت فیزیکی و حراست قابل نمایش برای مشترکان لرستان 1400-02-21 1400-02-25

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است