مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

توجه : با توجه به تجربيات بدست آمده ،‌امكان تمديد غير رسمی اعتبار زمانی برخی آگهی ها وجود دارد جهت اطلاعات بیشتر با واحد دریافت اسناد ایران تندر تماس بگیرید

مهلت دار
مهلت گذشته
کد ایران تندر عنوان برگزار کننده استان/ کشور تاريخ انتشار دریافت اسناد
1735299 مناقصه واگذاری مشارکتی نوبت دوم بررسی و تنظیم اسناد قابل نمایش برای مشترکان فارس 1400-02-13 1400-02-18
1735004 مناقصه واگذاری خرید خدمات ثبت و تنظیم نسخ کلینکی پاراکیلینیکی قابل نمایش برای مشترکان اصفهان 1400-02-13 1400-02-16
1734588 مناقصه واگذاری تنظیم صورتحساب های بستری و سرپایی قابل نمایش برای مشترکان فارس 1400-02-13 1400-02-18
1735927 مناقصه واگذاری خرید خدمات ثبت و تنظیم نسخ ... قابل نمایش برای مشترکان اصفهان 1400-02-12 1400-02-16
1735924 مناقصه واگذاری خرید خدمات ثبت و تنظیم نسخ ... قابل نمایش برای مشترکان اصفهان 1400-02-11 1400-02-15
1729203 مناقصه واگذاری خرید خدمات ثبت و تنظیم نسخ ... قابل نمایش برای مشترکان اصفهان 1400-02-09 1400-02-11
1728710 مناقصه عملیات آرشیو الکترونیکی اسناد قابل نمایش برای مشترکان کرمانشاه 1400-02-08 1400-02-11
1727874 مناقصه واگذاری امور اسکن پرونده های بایگانی قابل نمایش برای مشترکان گیلان 1400-02-08 1400-02-17
1735091 مناقصه خدمات مدیریت بر اطلاعات ،آرشیو فنی ... قابل نمایش برای مشترکان تهران 1400-02-07 1400-02-07
1727256 مناقصه انجام امور خدماتی، امور بایگانی و ورود اطلاعات قابل نمایش برای مشترکان یزد 1400-02-07 1400-02-15
1727161 مناقصه واگذاری خرید خدمات ثبت و تنظیم نسخ کلینیکی و پاراکلینیکی قابل نمایش برای مشترکان اصفهان 1400-02-07 1400-02-11
1726920 مناقصه آرشیو الکترونیکی اسناد شهرداری قابل نمایش برای مشترکان کرمانشاه 1400-02-07 1400-02-11
1726118 مناقصه عملیات آرشیو الکترونیکی اسناد قابل نمایش برای مشترکان کرمانشاه 1400-02-07 1400-02-11
1723721 مناقصه خدمات تصویربرداری از مدارک قابل نمایش برای مشترکان تهران 1400-02-05 1400-02-07
1722741 مناقصه خدمات مدیریت بر اطلاعات، آرشیو فنی و خدمات تولید قابل نمایش برای مشترکان تهران 1400-02-05 1400-02-07

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است