مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

توجه : با توجه به تجربيات بدست آمده ،‌امكان تمديد غير رسمی اعتبار زمانی برخی آگهی ها وجود دارد جهت اطلاعات بیشتر با واحد دریافت اسناد ایران تندر تماس بگیرید

مهلت دار
مهلت گذشته
کد ایران تندر عنوان برگزار کننده استان/ کشور تاريخ انتشار دریافت اسناد
425428 مناقصه پروژه آبیاری و مراقبت قابل نمایش برای مشترکان کرمان 1396-08-30 1396-09-06
425426 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث چاله، تهیه قلمه و قلمه کاری قابل نمایش برای مشترکان کرمان 1396-08-30 1396-09-06
425421 مناقصه پروژه آبیاری و مراقبت قابل نمایش برای مشترکان کرمان 1396-08-30 1396-09-06
425419 مناقصه پروژه تهیه قلمه و قلمه کاری قابل نمایش برای مشترکان کرمان 1396-08-30 1396-09-06
425407 مناقصه پروژه احداث چاله، اصلاح خاک، نهالکاری قابل نمایش برای مشترکان کرمان 1396-08-30 1396-09-06
425145 مناقصه انجام عملیات احداث و آبیاری قابل نمایش برای مشترکان گلستان 1396-08-30 1396-09-02
424886 مناقصه انجام عملیات احداث و آبیاری باغات اراضی شیبدار قابل نمایش برای مشترکان گلستان 1396-08-30 1396-09-02
424880 مناقصه انجام عملیات احداث و آبیاری باغات اراضی شیبدار قابل نمایش برای مشترکان گلستان 1396-08-30 1396-09-02
424762 مناقصه پروژه آبیاری و مراقبت قابل نمایش برای مشترکان کرمان 1396-08-29 1396-09-06
424378 مناقصه انجام عملیات احداث و آبیاری قابل نمایش برای مشترکان گلستان 1396-08-29 1396-09-01
424196 مناقصه اصلاحیه اگهی قابل نمایش برای مشترکان خراسان جنوبی 1396-08-29 1396-09-01
424044 مناقصه پروژه های آبیاری ومراقبت قابل نمایش برای مشترکان کرمان 1396-08-27 1396-09-06
423627 مناقصه انجام عملیات پروژه های آبیاری و مراقبت قابل نمایش برای مشترکان کرمان 1396-08-25 1396-09-06
423356 مناقصه انجام عملیات پروژه های آبیاری و مراقبت قابل نمایش برای مشترکان کرمان 1396-08-25 1396-09-06
423261 مناقصه اجرای عملیات آماده سازی-نهالکاری و مراقبت و آبیاری در مناطق بیابانی قابل نمایش برای مشترکان خراسان جنوبی 1396-08-25 1396-08-27

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است