مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

توجه : با توجه به تجربيات بدست آمده ،‌امكان تمديد غير رسمی اعتبار زمانی برخی آگهی ها وجود دارد جهت اطلاعات بیشتر با واحد دریافت اسناد ایران تندر تماس بگیرید

مهلت دار
مهلت گذشته
کد ایران تندر عنوان برگزار کننده استان/ کشور تاريخ انتشار دریافت اسناد
64484 مناقصه ارزیابی کیفی خدمات مشاوره انجام مطالعات امکان سنجی احداث سدهای زیرزمینی قابل نمایش برای مشترکان یزد 1394-02-05 1394-02-14
64047 مناقصه مطالعات امکان سنجی و احداث سدهای زیرزمینی قابل نمایش برای مشترکان یزد 1394-02-03 1394-02-14
64005 مناقصه ارزیابی کیفی ایجاد عدالت اجتماعی و فرصت های برابر برای کلیه پیمانکاران و تهیه قابل نمایش برای مشترکان لرستان 1394-02-03 1394-02-08
63997 مناقصه انجام خدمات مهندسی مشاور کارفرمان جهت پروژه طرح و ساخت تونل انتقال آب قابل نمایش برای مشترکان کرمان 1394-02-03 1394-02-09
63933 مناقصه مطالعات امکان سنجی و احداث سدهای زیرزمینی قابل نمایش برای مشترکان یزد 1394-02-03 1394-02-14
63926 مناقصه ارزیابی کیفی ایجاد عدالت اجتماعی و فرصت های برابر برای کلیه پیمانکاران و تهیه لیست بلند و کوتاه قابل نمایش برای مشترکان لرستان 1394-02-03 1394-02-08
63923 مناقصه انجام خدمات مهندسی مشاور کارفرمان جهت پروژه طرح و ساخت تونل انتقال آب قابل نمایش برای مشترکان کرمان 1394-02-03 1394-02-09
63882 مناقصه انجام خدمات مهندسی مشاور کارفرمان جهت پروژه طرح و ساخت تونل انتقال آب قابل نمایش برای مشترکان کرمان 1394-02-03 1394-02-09
63539 مناقصه شناسایی و ارزیابی کیفی اجرای شبکه فرعی آبیاری اراضی تحت پوشش کانالهای W3و W1 قابل نمایش برای مشترکان تهران 1394-02-02 1394-02-07
63490 Tenders Design and Construction of the Second Module of khin Arab-Mashhad WWTP along wit the قابل نمایش برای مشترکان خراسان رضوی 1394-02-02 1394-02-21
63227 مناقصه شناسایی و ارزیابی کیفی اجرای شبکه فرعی آبیاری اراضی تحت پوشش کانالهای W3و W1 قابل نمایش برای مشترکان تهران 1394-02-01 1394-02-07
1007564 مناقصه خرید خدمات مشاوره نظارت بر طراحی و اجرای خط انتقال قابل نمایش برای مشترکان گلستان 0000-00-00 1398-07-06
1007530 مناقصه انجام خدمات مشاوره برای طراحی معابر قابل نمایش برای مشترکان کرمان 0000-00-00 0000-00-00
1007421 مناقصه انجام خدمات مشاوره برای طراحی معابر و شبکه آب قابل نمایش برای مشترکان کرمان 0000-00-00 0000-00-00
1007414 مناقصه خرید خدمات مشاوره قابل نمایش برای مشترکان لرستان 0000-00-00 1398-07-10

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است