مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

توجه : با توجه به تجربيات بدست آمده ،‌امكان تمديد غير رسمی اعتبار زمانی برخی آگهی ها وجود دارد جهت اطلاعات بیشتر با واحد دریافت اسناد ایران تندر تماس بگیرید

مهلت دار
مهلت گذشته
کد ایران تندر عنوان برگزار کننده استان/ کشور تاريخ انتشار دریافت اسناد
1516301 مناقصه برونسپاری راهبری ، بهره برداری ، نگهداشت ، ...، انتقال ، توزیع و پایدارسازی شبکه های آب شرب قابل نمایش برای مشترکان همدان 1399-09-05 1399-09-11
1516299 مناقصه برونسپاری راهبری ، بهره برداری ، نگهداشت ، ... ، انتقال ، توزیع و پایدارسازی شبکه های آب شرب قابل نمایش برای مشترکان همدان 1399-09-05 1399-09-11
1516297 مناقصه برونسپاری راهبری ، بهره برداری ، نگهداشت ، ...، توزیع و پایدارسازی شبکه های آب شرب قابل نمایش برای مشترکان همدان 1399-09-05 1399-09-11
1516294 مناقصه برونسپاری راهبری ، بهره برداری ، نگهداشت ، ... ، توزیع و پایدارسازی شبکه های آب شرب قابل نمایش برای مشترکان همدان 1399-09-05 1399-09-11
1516291 مناقصه برونسپاری راهبری ، بهره برداری ، نگهداشت ، .... انتقال ، توزیع و پایدارسازی شبکه های آب شرب قابل نمایش برای مشترکان همدان 1399-09-05 1399-09-11
1516279 مناقصه برونسپاری راهبری ، بهره برداری ، نگهداشت ، توسعه و ... قابل نمایش برای مشترکان همدان 1399-09-05 1399-09-11
1516275 مناقصه برونسپاری راهبری ، بهره برداری ، نگهداشت ، توسعه و ... قابل نمایش برای مشترکان همدان 1399-09-05 1399-09-11
1516262 مناقصه برونسپاری راهبری ، بهره برداری ، نگهداشت ، توسعه و ... قابل نمایش برای مشترکان همدان 1399-09-05 1399-09-11
1516251 مناقصه برونسپاری راهبری ، بهره برداری ، نگهداشت ، توسعه و ... قابل نمایش برای مشترکان همدان 1399-09-05 1399-09-11
1516248 مناقصه برونسپاری راهبری ، بهره برداری ، نگهداشت ، توسعه و ... قابل نمایش برای مشترکان همدان 1399-09-05 1399-09-11
1516244 مناقصه عملیات نشت یابی و شناسایی نشت نامرئی ... قابل نمایش برای مشترکان تهران 1399-09-05 1399-09-12
1516160 مناقصه توسعه و بازسازی شبکه توزیع آب منطقه ملکان قابل نمایش برای مشترکان آذربایجان شرقی 1399-09-05 1399-09-11
1515388 مناقصه: 1.عملیات نصب و اصلاح انشعابات آب قابل نمایش برای مشترکان اصفهان 1399-09-05 1399-09-22
1515303 مناقصه عملیات نشت یابی و شناسایی نشت نامرئی بر روی شبکه قابل نمایش برای مشترکان تهران 1399-09-05 1399-09-12
1515020 مناقصه عملیات مربوطه به برون سپاری امورات قابل نمایش برای مشترکان آذربایجان شرقی 1399-09-05 0000-00-00

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است