مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

توجه : با توجه به تجربيات بدست آمده ،‌امكان تمديد غير رسمی اعتبار زمانی برخی آگهی ها وجود دارد جهت اطلاعات بیشتر با واحد دریافت اسناد ایران تندر تماس بگیرید

مهلت دار
مهلت گذشته
کد ایران تندر عنوان برگزار کننده استان/ کشور تاريخ انتشار دریافت اسناد
434719 مناقصه خدمات تعمیرات موردی تجهیزات منصوب چاه های آب شرب قابل نمایش برای مشترکان زنجان 1396-09-18 1396-09-21
435130 مناقصه خرید ، حمل، نصب ، راه اندازی، کالیبراسیون قابل نمایش برای مشترکان سیستان و بلوچستان 1396-09-16 1396-09-19
433654 مناقصه واگذاری امور رفع حوادث و اتفاقات آب قابل نمایش برای مشترکان یزد 1396-09-16 1396-09-21
433590 مناقصه خرید ، حمل، نصب ، راه اندازی، کالیبراسیون قابل نمایش برای مشترکان سیستان و بلوچستان 1396-09-16 1396-09-20
433529 مناقصه عملیات برطرف نمودن، حوادث انشعابات ، شبکه توزیع ... قابل نمایش برای مشترکان کرمان 1396-09-14 1396-09-22
433269 مناقصه عملیات اجرا و نصب انشعاب آب ، قطع انشعاب قدیمی و غیر مجاز ، جابجایی کنتور ... قابل نمایش برای مشترکان فارس 1396-09-14 1396-09-20
433267 مناقصه عملیات اجرا و نصب انشعاب آب ، قطع انشعاب قدیمی و غیر مجاز قابل نمایش برای مشترکان فارس 1396-09-14 1396-09-22
433163 مناقصه انجام عملیات اجرا و نصب انشعاب آب قابل نمایش برای مشترکان فارس 1396-09-14 1396-09-16
432969 مناقصه خرید، حمل ، نصب ، و راه اندازی کالیبراسیون قابل نمایش برای مشترکان سیستان و بلوچستان 1396-09-14 1396-09-19
432968 مناقصه خدمات تعمیر و پشتیبانی 1708 عدد کنتور هشمند الکترومغناطی قابل نمایش برای مشترکان سیستان و بلوچستان 1396-09-14 1396-09-19
432703 مناقصه انجام عملیات اجرا و نصب انشعابات آب قابل نمایش برای مشترکان فارس 1396-09-14 1396-09-16
432103 مناقصه خرید-حمل-نصب-راه اندازی-کالیبراسیون و انجام خدمات تعمیر و پشتیبانی 1642 عدد کنتور قابل نمایش برای مشترکان سیستان و بلوچستان 1396-09-14 1396-09-19
432573 مناقصه عملیات اجرا و نصب انشعاب آب ، قطع انشعاب قدیمی قابل نمایش برای مشترکان فارس 1396-09-13 1396-09-20
432091 مناقصه تامین منابع مالی و اجرای پروژه تعویض کنتورهای یک اینچ قابل نمایش برای مشترکان زنجان 1396-09-13 1396-09-16
431458 مناقصه خرید-حمل-نصب-راه اندازی-کالیبراسیون و انجام خدمات تعمیر و پشتیبانی 2565 عدد کنتور قابل نمایش برای مشترکان سیستان و بلوچستان 1396-09-13 1396-09-15

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است