مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایدهتوجه : با توجه به تجربيات بدست آمده ،‌امكان تمديد غير رسمی اعتبار زمانی برخی آگهی ها وجود دارد جهت اطلاعات بیشتر با واحد دریافت اسناد ایران تندر تماس بگیرید

مهلت دار
مهلت گذشته
کد ایران تندر عنوان برگزار کننده استان/ کشور تاريخ انتشار دریافت اسناد
98539 مناقصه خرید آسفالت بیندر ۱۹-۰ جهت راههای حوزه همدان قابل نمایش برای مشترکان همدان 1394-04-23 1394-04-30
98538 مناقصه خرید آسفالت بیندر ۱۹-۰ جهت راههای حوزه نهاوند-تویسرکان-اسدآباد قابل نمایش برای مشترکان همدان 1394-04-23 1394-04-30
98537 مناقصه خرید آسفالت بیندر ۱۹-۰ جهت راههای حوزه بهار و کبودرآهنگ قابل نمایش برای مشترکان همدان 1394-04-23 1394-04-30
98536 مناقصه خرید آسفالت بیندر ۱۹-۰ جهت راههای حوزه رزن و فامنین قابل نمایش برای مشترکان همدان 1394-04-23 1394-04-30
98535 مناقصه پروژه لکه گیری و روکش آسفالت روستای محور کرمانشاه - (بیستون قابل نمایش برای مشترکان کرمانشاه 1394-04-23 0000-00-00
98534 مناقصه پروژه لکه گیری و روکش آسفالت روستای محور کرمانشاه - (بیستون قابل نمایش برای مشترکان کرمانشاه 1394-04-23 0000-00-00
98533 مناقصه لکه گیری وروکش آسفالت محورصحنه ـ کنگاورتاانتهای حوزه استحفاظی استان کرمانشاه قابل نمایش برای مشترکان کرمانشاه 1394-04-23 0000-00-00
98532 مناقصه لکه گیری وروکش آسفالت محورصحنه ـ کنگاورتاانتهای حوزه استحفاظی استان کرمانشاه قابل نمایش برای مشترکان کرمانشاه 1394-04-23 0000-00-00
98531 مناقصه بهسازی لکه گیری وروکش آسفالت محوربیستون سنقر بهسازی نوع۱ قابل نمایش برای مشترکان کرمانشاه 1394-04-23 0000-00-00
98530 مناقصه بهسازی لکه گیری وروکش آسفالت محوربیستون سنقر بهسازی نوع۱ قابل نمایش برای مشترکان کرمانشاه 1394-04-23 0000-00-00
98529 مناقصه قسمتی از عملیات راهداری حوزه استحفاظی در منطقه یک قابل نمایش برای مشترکان خراسان رضوی 1394-04-23 1394-04-24
98528 مناقصه قسمتی از عملیات راهداری حوزه استحفاظی در منطقه دو قابل نمایش برای مشترکان خراسان رضوی 1394-04-23 1394-04-24
98527 مناقصه لکه گیری وروکش اسفالت محورکرمانشاه ـ بیستون بهسازی نوع۱ قابل نمایش برای مشترکان کرمانشاه 1394-04-23 0000-00-00
98526 مناقصه لکه گیری وروکش اسفالت محورکرمانشاه ـ بیستون بهسازی نوع۱ قابل نمایش برای مشترکان کرمانشاه 1394-04-23 0000-00-00
98525 مناقصه ارزیابی کیفی مشاوران،موضوع خدمات مشاوره مطالعات فاز۳،۲،۱ قابل نمایش برای مشترکان اصفهان 1394-04-23 0000-00-00

تمامی فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است