مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

توجه : با توجه به تجربيات بدست آمده ،‌امكان تمديد غير رسمی اعتبار زمانی برخی آگهی ها وجود دارد جهت اطلاعات بیشتر با واحد دریافت اسناد ایران تندر تماس بگیرید

مهلت دار
مهلت گذشته
کد ایران تندر عنوان برگزار کننده استان/ کشور تاريخ انتشار دریافت اسناد
581585 مناقصه برق رسانی قابل نمایش برای مشترکان کرمانشاه 1397-04-11 1397-04-14
581584 مناقصه برق رسانی به خانه باغها قابل نمایش برای مشترکان کرمانشاه 1397-04-11 1397-04-14
581544 مناقصه انتقال یک دستگاه پست سیار قابل نمایش برای مشترکان کرمان 1397-04-11 1397-04-16
581542 مناقصه تهیه تجهیزات ، نصب وتست وراه اندازی سیستم اینتر فیس قابل نمایش برای مشترکان همدان 1397-04-11 1397-04-15
581359 مناقصه احداث یک دستگاه پست ۶۳ کیلوولت قابل نمایش برای مشترکان کرمانشاه 1397-04-10 1397-04-14
581350 مناقصه انتقال یک دستگاه پست سیار قابل نمایش برای مشترکان کرمان 1397-04-10 1397-04-16
580757 مناقصه احداث پست 230/63/20 کیلوولت قابل نمایش برای مشترکان تهران 1397-04-10 1397-04-12
580754 مناقصه خرید یک دستگاه پست سیار قابل نمایش برای مشترکان کرمان 1397-04-10 1397-04-16
580569 مناقصه طراحی و تامین تجهیزات و عملیات اجرایی یک دستگاه پست قابل نمایش برای مشترکان کرمانشاه 1397-04-10 1397-04-14
580487 مناقصه عملیات ساختمانی،حمل،نصب و تست و راه اندازی احداث پست قابل نمایش برای مشترکان تهران 1397-04-10 1397-04-16
580350 مناقصه برق رسانی قابل نمایش برای مشترکان کرمانشاه 1397-04-09 1397-04-12
580347 مناقصه برق رسانی قابل نمایش برای مشترکان کرمانشاه 1397-04-09 1397-04-12
580310 مناقصه عملیات ساختمانی و .... قابل نمایش برای مشترکان تهران 1397-04-09 1397-04-16
580309 مناقصه احداث پست قابل نمایش برای مشترکان تهران 1397-04-09 1397-04-12
580222 مناقصه احداث پست 20/63/230 کیلوولت GIS قابل نمایش برای مشترکان تهران 1397-04-09 1397-04-12

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است