مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

توجه : با توجه به تجربيات بدست آمده ،‌امكان تمديد غير رسمی اعتبار زمانی برخی آگهی ها وجود دارد جهت اطلاعات بیشتر با واحد دریافت اسناد ایران تندر تماس بگیرید

مهلت دار
مهلت گذشته
کد ایران تندر عنوان برگزار کننده استان/ کشور تاريخ انتشار دریافت اسناد
2155770 مناقصه انجام فعالیتهای خدمات مشترکین ... قابل نمایش برای مشترکان تهران 1400-11-23 1400-11-23
2155765 مناقصه انجام فعالیتهای خدمات مشترکین... قابل نمایش برای مشترکان تهران 1400-11-23 1400-11-23
2155752 مناقصه انجام فعالیتهای خدمات مشترکین قابل نمایش برای مشترکان تهران 1400-11-23 1400-11-30
2153319 مناقصه انجام فعالیت های خدمات مشترکین قابل نمایش برای مشترکان البرز 1400-11-21 1400-11-30
2150652 مناقصه واگذاری خدمات انتظامی قابل نمایش برای مشترکان خوزستان 1400-11-20 1400-11-25
2148115 مناقصه واگذاری خدمات انتظامی قابل نمایش برای مشترکان خوزستان 1400-11-19 1400-11-24
2143297 مناقصه واگذاری فعالیتهای قرائت کنتور ووصول مطالبات... قابل نمایش برای مشترکان اردبیل 1400-11-18 1400-11-20
2138501 مناقصه واگذاری خدمات مورد نیاز به نیروهای حجمی قابل نمایش برای مشترکان خراسان رضوی 1400-11-14 1400-11-17
2136899 مناقصه واگذاری خدمات مورد نیاز در بخشهای مختلف شرکت به نیروهای حجمی قابل نمایش برای مشترکان خراسان رضوی 1400-11-14 1400-11-17
2136429 مناقصه واگذاری خدمات قرائت کنتور ووصول بدهی مشترکین قابل نمایش برای مشترکان یزد 1400-11-13 1400-11-18
2129780 مناقصه واگذاری خدمات قرائت کنتور و وصول بدهی قابل نمایش برای مشترکان یزد 1400-11-13 1400-11-18
2132637 مناقصه واگذاری خدمات قرائت کنتور و وصول بدهی مشترکین قابل نمایش برای مشترکان یزد 1400-11-12 1400-11-18
2121022 مناقصه واگذاری خدمات به مشترکین و متقاضیان برق قابل نمایش برای مشترکان یزد 1400-11-07 1400-11-10
2120367 مناقصه واگذاری خدمات به مشترکین و متقاضیان برق قابل نمایش برای مشترکان یزد 1400-11-06 1400-11-10
2119369 مناقصه واگذاری خدمات مشترکین قابل نمایش برای مشترکان یزد 1400-11-05 1400-11-11

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است