مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایدهتوجه : با توجه به تجربيات بدست آمده ،‌امكان تمديد غير رسمی اعتبار زمانی برخی آگهی ها وجود دارد جهت اطلاعات بیشتر با واحد دریافت اسناد ایران تندر تماس بگیرید

مهلت دار
مهلت گذشته
کد ایران تندر عنوان برگزار کننده استان/ کشور تاريخ انتشار دریافت اسناد
504640 مناقصه انجام بررسی های فنی، اقتصادی و تهیه طرحهای مورد نیاز قابل نمایش برای مشترکان گلستان 1396-12-28 1397-01-09
504639 مناقصه انجام نظارت فنی، کیفی و مالی قابل نمایش برای مشترکان گلستان 1396-12-28 1397-01-09
504637 مناقصه انجام نظارت فنی، کیفی و مالی قابل نمایش برای مشترکان گلستان 1396-12-28 1397-01-09
504271 مناقصه انجام بررسی های فنی، اقتصادی و تهیه طرحها قابل نمایش برای مشترکان گلستان 1396-12-28 1397-01-09
504268 مناقصه انجام بررسی های فنی، اقتصادی و تهیه طرحها قابل نمایش برای مشترکان گلستان 1396-12-28 1397-01-09
504267 مناقصه انجام نظارت فنی، کیفی و مالی بر اجرای پروژه ها قابل نمایش برای مشترکان گلستان 1396-12-28 1397-01-09
504264 مناقصه انجام نظارت فنی، کیفی و مالی بر اجرای پروژه قابل نمایش برای مشترکان گلستان 1396-12-28 1397-01-09
504240 مناقصه انجام بررسی های فنی، اقتصادی و تهیه طرحها قابل نمایش برای مشترکان گلستان 1396-12-28 1397-01-09
504239 مناقصه انجام نظارت فنی، کیفی و مالی قابل نمایش برای مشترکان گلستان 1396-12-28 1397-01-09
504238 مناقصه انجام نظارت فنی، کیفی و مالی قابل نمایش برای مشترکان گلستان 1396-12-28 1397-01-09
504237 مناقصه انجام بررسی های فنی، اقتصادی و تهیه طرحهای مورد نیاز قابل نمایش برای مشترکان گلستان 1396-12-28 1397-01-09
503877 مناقصه انتخاب مشاور قابل نمایش برای مشترکان تهران 1396-12-28 1397-01-16
502774 مناقصه انتخاب مشاور قابل نمایش برای مشترکان تهران 1396-12-27 1397-01-16
502544 مناقصه انجام مطالعات تکمیل و توسعه زیرساخت تأسیسات برقی قابل نمایش برای مشترکان مازندران 1396-12-26 1397-01-18
502394 مناقصه بروزرسانی اسناد فنی پستهای فوق توزیع قابل نمایش برای مشترکان تهران 1396-12-26 1397-01-08

تمامی فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است