مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

توجه : با توجه به تجربيات بدست آمده ،‌امكان تمديد غير رسمی اعتبار زمانی برخی آگهی ها وجود دارد جهت اطلاعات بیشتر با واحد دریافت اسناد ایران تندر تماس بگیرید

مهلت دار
مهلت گذشته
کد ایران تندر عنوان برگزار کننده استان/ کشور تاريخ انتشار دریافت اسناد
2697603 مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز بخش های عملیات قابل نمایش برای مشترکان خوزستان 1401-09-06 1401-09-12
2697226 مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز بخش های عملیاتی اداره خدمات قابل نمایش برای مشترکان خوزستان 1401-09-05 1401-09-19
2692629 مناقصه خدمات سیال حفاری در مناطق عملیاتی قابل نمایش برای مشترکان بوشهر 1401-09-02 1401-09-08
2691750 مناقصه استفاده از خدمات یک مجموعه چاه آزمایی سطح الارضی قابل نمایش برای مشترکان خوزستان 1401-09-02 1401-09-10
2690976 مناقصه شناسایی شرکت های حفاری اکتشافی قابل نمایش برای مشترکان اصفهان 1401-09-01 1401-09-15
2690959 مناقصه استفاده از خدمات یک مجموعه چاه آزمایی قابل نمایش برای مشترکان خوزستان 1401-09-01 1401-09-10
2690956 مناقصه تامین خدمات سیال حفاری قابل نمایش برای مشترکان بوشهر 1401-09-01 1401-09-08
2687846 مناقصه تامین خدمات سیال حفاری قابل نمایش برای مشترکان بوشهر 1401-08-30 0000-00-00
2686341 مناقصه استفاده از خدمات مجموعه چاه آزمایش قابل نمایش برای مشترکان خوزستان 1401-08-29 1401-09-10
2685442 مناقصه تامین خدمات سیال حفاری قابل نمایش برای مشترکان بوشهر 1401-08-29 0000-00-00
2683322 مناقصه خرید 20 مجموعه تجهیزات تاج سر چاهی قابل نمایش برای مشترکان تهران 1401-08-28 1401-09-01
2680152 مناقصه تهیه ، نصب و لین کشی ام پایلوت چاه قابل نمایش برای مشترکان خوزستان 1401-08-25 1401-09-02
2680151 مناقصه تهیه ، نصب و لین کشی ام پایلوت چاه قابل نمایش برای مشترکان خوزستان 1401-08-25 1401-09-02
2674392 مناقصه پروژه تهیه ، نصب و لین کشی ام پایلوت چاههای بهره برداری قابل نمایش برای مشترکان خوزستان 1401-08-23 1401-09-02
2627450 مناقصه عملیات سیویل آماده سازی چاه 1 قابل نمایش برای مشترکان فارس 1401-07-30 1401-08-07

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است