مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

توجه : با توجه به تجربيات بدست آمده ،‌امكان تمديد غير رسمی اعتبار زمانی برخی آگهی ها وجود دارد جهت اطلاعات بیشتر با واحد دریافت اسناد ایران تندر تماس بگیرید

مهلت دار
مهلت گذشته
کد ایران تندر عنوان برگزار کننده استان/ کشور تاريخ انتشار دریافت اسناد
643841 مناقصه واگذاری عملیات اجرایی پروژه انجام کامل خدمات بازرسی نشت یابی قابل نمایش برای مشترکان همدان 1397-06-24 1397-06-31
643794 مناقصه انجام خدمات امداد ٬نگهداری٬بهره برداری و.... قابل نمایش برای مشترکان اصفهان 1397-06-24 1397-07-03
643535 مناقصه انجام خدمات نشت یابی قابل نمایش برای مشترکان لرستان 1397-06-22 1397-07-04
643143 مناقصه انجام خدمات امداد، نگهداری، بهره برداری و تعمیرات، تاسیسات گازرسانی قابل نمایش برای مشترکان اصفهان 1397-06-22 1397-07-02
642671 مناقصه انجام امور خدمات امداد قابل نمایش برای مشترکان همدان 1397-06-21 1397-06-28
642440 مناقصه انجام خدمات امداد ،نگهداری، بهره برداری و تعمیرات ، تاسیسات گازرسانی ... قابل نمایش برای مشترکان اصفهان 1397-06-21 1397-06-25
642406 مناقصه انجام خدمات امداد، نگهداری، بهره برداری و تعمیرات، تاسیسات گازرسانی قابل نمایش برای مشترکان اصفهان 1397-06-21 1397-07-02
642096 مناقصه انجام کامل خدمات بازرسی، نشت یابی و ضخامت سنجی قابل نمایش برای مشترکان همدان 1397-06-21 1397-06-28
642434 مناقصه انجام کامل خدمات بازرسی، نشت یابی و ضخامت سنجی قابل نمایش برای مشترکان همدان 1397-06-19 1397-06-22
642431 مناقصه انجام امور خدمات امداد قابل نمایش برای مشترکان همدان 1397-06-19 1397-06-22
640739 مناقصه انجام خدمات امداد، نگهداری، بهره برداری و تعمیرات، تاسیسات گازرسانی قابل نمایش برای مشترکان اصفهان 1397-06-19 1397-06-27
640683 مناقصه عملیات بررسی مقاومت نشتی جریان شبکه قابل نمایش برای مشترکان مرکزی 1397-06-19 1397-06-26
639852 مناقصه انجام خدمات امداد، نگهداری، بهره برداری و تعمیرات، تاسیسات گازرسانی قابل نمایش برای مشترکان اصفهان 1397-06-18 1397-06-27
639375 مناقصه انجام خدمات امداد ،نگهداری، بهره برداری و تعمیرات ، تاسیسات گازرسانی و خدمات کنتو قابل نمایش برای مشترکان اصفهان 1397-06-18 1397-06-21
638734 مناقصه انجام خدمات نشت یابی شبکه های شهری و روستایی و اشعابات تجاری قابل نمایش برای مشترکان هرمزگان 1397-06-17 1397-06-31

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است