مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایدهتوجه : با توجه به تجربيات بدست آمده ،‌امكان تمديد غير رسمی اعتبار زمانی برخی آگهی ها وجود دارد جهت اطلاعات بیشتر با واحد دریافت اسناد ایران تندر تماس بگیرید

مهلت دار
مهلت گذشته
کد ایران تندر عنوان برگزار کننده استان/ کشور تاريخ انتشار دریافت اسناد
486141 مناقصه خدمات حجمی اداری و فرهنگی قابل نمایش برای مشترکان تهران 1396-12-06 1396-12-09
485683 مناقصه انجام خدمات اداری-فنی، دفتری، تنظیفات و نقلیه قابل نمایش برای مشترکان بوشهر 1396-12-06 1396-12-07
485637 مناقصه انجام امور نظافت ساختمان ها ، امور آبدارخانه ها و امور فنی و اداری تاسیسات قابل نمایش برای مشترکان تهران 1396-12-06 1396-12-07
485593 مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی قابل نمایش برای مشترکان تهران 1396-12-06 1396-12-12
485571 مناقصه واگـذاری امـور تایپ و تکثیر قابل نمایش برای مشترکان کردستان 1396-12-06 1396-12-14
485418 مناقصه واگذاری امور خدماتی، تایپ نامه بصورت حجمی قابل نمایش برای مشترکان فارس 1396-12-05 1396-12-10
484418 مناقصه انجام کلیه امورات خدماتی اداری سازمان قابل نمایش برای مشترکان مازندران 1396-12-03 1396-12-07
484340 مناقصه انجام کلیه امورات خدماتی اداری قابل نمایش برای مشترکان مازندران 1396-12-03 1396-12-07
484201 مناقصه انجام خدمات اداری قابل نمایش برای مشترکان بوشهر 1396-12-03 1396-12-06
484182 مناقصه انجام خدمات حجمی اداری و فرهنگی قابل نمایش برای مشترکان تهران 1396-12-03 1396-12-06
484126 مناقصه انجام کلیه امورات خدماتی اداری قابل نمایش برای مشترکان مازندران 1396-12-03 1396-12-07
484044 مناقصه انجام امور نظافت ساختمان ها، امور آبدارخانه ها قابل نمایش برای مشترکان تهران 1396-12-03 1396-12-07
483918 مناقصه انجام خدمات عمومی و پشتیبانی قابل نمایش برای مشترکان قم 1396-12-03 1396-12-10
483251 مناقصه واگذاری حجمی خدمات عمومی قابل نمایش برای مشترکان البرز 1396-12-03 1396-12-06
483131 مناقصه انجام خدمات امور دفتری، ماشین نویسی، تنظیفات، آبدارخانه، نجات غریق ، نگهداری تأسیسات قابل نمایش برای مشترکان اردبیل 1396-12-02 1396-12-16

تمامی فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است