مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایدهتوجه : با توجه به تجربيات بدست آمده ،‌امكان تمديد غير رسمی اعتبار زمانی برخی آگهی ها وجود دارد جهت اطلاعات بیشتر با واحد دریافت اسناد ایران تندر تماس بگیرید

مهلت دار
مهلت گذشته
کد ایران تندر عنوان برگزار کننده استان/ کشور تاريخ انتشار دریافت اسناد
326702 مناقصه واگذاری برخی از امور مشاوره در زمینه مطالعات کسب و کار قابل نمایش برای مشترکان تهران 1396-02-31 1396-03-03
326701 مناقصه تامین خدمات کارسازی و انجام کلیه امور مربوط به اخذ مجوزهای ورود قابل نمایش برای مشترکان اصفهان 1396-02-31 1396-03-03
326481 مناقصه استقرار نظام مدیریت انرژی ساختمانها قابل نمایش برای مشترکان خوزستان 1396-02-31 1396-03-06
326419 مناقصه 1- بازرسی رده بندی و قانونی شناورها و سازه های دریایی قابل نمایش برای مشترکان تهران 1396-02-30 1396-03-06
325683 مناقصه کانون ارزیابی و توسعه مدیران قابل نمایش برای مشترکان تهران 1396-02-28 1396-03-14
324676 مناقصه استقرار نظام مدیریت انرژی ساختمان قابل نمایش برای مشترکان خوزستان 1396-02-26 1396-02-28
324662 مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویسهای صنعتی و کنترل کیفیت قابل نمایش برای مشترکان کرمانشاه 1396-02-26 1396-02-29
324628 مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویس های صنعتی قابل نمایش برای مشترکان کرمانشاه 1396-02-26 1396-02-29
323910 مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویس های صنعتی و کنترل کیفیت قابل نمایش برای مشترکان کرمانشاه 1396-02-25 1396-02-29
320717 مناقصه نوسازی و استندارد سازی 2 دستگاه آسانسور قابل نمایش برای مشترکان تهران 1396-02-19 1396-02-20
320631 مناقصه بررسی استانداردهای تولید در مورد تامین کنندگان کنتورهای هوشمند قابل نمایش برای مشترکان تهران 1396-02-19 1396-02-23
316116 مناقصه انجام خدمات نظارت عالیه و کنترل های کیفی بر خدمات مهندسین مشاور قابل نمایش برای مشترکان تهران 1396-02-10 1396-02-12
316100 مناقصه استفاده از خدمات قابل نمایش برای مشترکان کرمانشاه 1396-02-10 1396-02-13
316078 مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویسهای صنعتی و کنترل کیفیت قابل نمایش برای مشترکان کرمانشاه 1396-02-10 1396-02-13
315679 مناقصه انجام خدمات نظارت عالیه و کنترل های کیفی برخدمات مهندسین مشاور آزمایشگاه قابل نمایش برای مشترکان تهران 1396-02-10 1396-02-11

تمامی فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است