مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایدهتوجه : با توجه به تجربيات بدست آمده ،‌امكان تمديد غير رسمی اعتبار زمانی برخی آگهی ها وجود دارد جهت اطلاعات بیشتر با واحد دریافت اسناد ایران تندر تماس بگیرید

مهلت دار
مهلت گذشته
کد ایران تندر عنوان برگزار کننده استان/ کشور تاريخ انتشار دریافت اسناد
300617 مناقصه واگذاری بخشی از احجام کاری قابل نمایش برای مشترکان کردستان 1395-12-17 1395-12-20
299070 مناقصه انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه قابل نمایش برای مشترکان خوزستان 1395-12-14 1395-12-17
299069 مناقصه انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه قابل نمایش برای مشترکان زنجان 1395-12-14 1395-12-15
299058 مناقصه انجام خدمات عمومی و پشتیبانی قابل نمایش برای مشترکان خوزستان 1395-12-14 1395-12-17
298853 مناقصه 1- واگذاری بخشی از احجام کاری ستاد و امور آب و فاضلاب قابل نمایش برای مشترکان کردستان 1395-12-14 1395-12-25
298277 مناقصه واگذاری بخشی از احجام کاری ستاد و امور آب و فاضلاب قابل نمایش برای مشترکان کردستان 1395-12-11 1395-12-25
297161 مناقصه جمع آوری اطلاعات قابل نمایش برای مشترکان تهران 1395-12-09 1395-12-11
295535 مناقصه 1- حسابرسی اسناد مالی قابل نمایش برای مشترکان خوزستان 1395-12-07 1395-12-11
295444 مناقصه واگذاری بخشی از خدمات مالی قابل نمایش برای مشترکان خراسان رضوی 1395-12-07 1395-12-10
294903 مناقصه عملیات برونسپاری بخشی از فعالیتهای مرتبط با امور مالی قابل نمایش برای مشترکان تهران 1395-12-05 1395-12-09
298007 مناقصه عملیات برون سپاری بخشی از فعالیتها قابل نمایش برای مشترکان تهران 1395-12-04 1395-12-09
294478 مناقصه واگذاری امور مالی قابل نمایش برای مشترکان اصفهان 1395-12-04 1395-12-07
294469 مناقصه انجام عملیات برونسپاری بخشی از فعالیت های مرتبط با امور مالی قابل نمایش برای مشترکان تهران 1395-12-04 1395-12-09
294018 مناقصه واگذاری به صورت خرید خدمت از بخش غیردولتی قابل نمایش برای مشترکان اصفهان 1395-12-03 1395-12-10
293932 مناقصه انجام عملیات برونسپاری قابل نمایش برای مشترکان تهران 1395-12-03 1395-12-09

تمامی فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است