مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 970559 کد آگهی
مجموعه آگهی تعميرات، نگهداري، کاهش تلفات و رفع اتفاقات شبکه هاي برقي-پروژه هاي EPC برق
مناقصه گذار توزیع نیروی برق استان گلستان
عنوان آگهی مناقصه 1- اجرای پروژه سیم به کابل روستایی
شرح آگهی مناقصه 1- اجرای پروژه سیم به کابل روستایی (بصورت دستمزدی) در محدوده مدیریت های توزیع نیروی برق شهرستان رامیان 2- اجرای پروژه سیم به کابل روستایی (بصورت دستمزدی) در محدوده مدیریت های توزیع نیروی برق شهرستان ترکمن 3- اجرای پروژه سیم به کابل روستایی (بصورت دستمزدی) در محدوده مدیریت های توزیع نیروی برق شهرستان های کردکوی و بندرگز 4- اجرای پروژه سیم به کابل روستایی (بصورت دستمزدی) در محدوده مدیریت های توزیع نیروی برق شهرستان گنبد 5- اجرای پروژه سیم به کابل روستایی (بصورت دستمزدی) در محدوده مدیریت های توزیع نیروی برق شهرستان کلاله 6- اجرای پروژه سیم به کابل روستایی (بصورت دستمزدی) در محدوده مدیریت های توزیع نیروی برق شهرستان کلاله 7- اجرای پروژه سیم به کابل روستایی (بصورت دستمزدی) در محدوده مدیریت های توزیع نیروی برق شهرستان مراوه تپه 8- اجرای پروژه سیم به کابل روستایی (بصورت دستمزدی) در محدوده مدیریت های توزیع نیروی برق شهرستان غرب گرگان 9- اجرای پروژه سیم به کابل روستایی (بصورت دستمزدی) در محدوده مدیریت های توزیع نیروی برق شهرستان گالیکش 10- علی آباد کتول 11- اجرای پروژه سیم به کابل شهری (بصورت دستمزدی) در محدوده مدیریت های توزیع نیروی برق شهرستان آزادشهر 1و2 12- اجرای پروژه سیم به کابل شهری (بصورت دستمزدی) در محدوده مدیریت های توزیع نیروی برق شهرستان آق قلا شماره 1و2 13- اجرای پروژه سیم به کابل شهری (بصورت دستمزدی) در محدوده مدیریت های توزیع نیروی برق شهرستان شرق گرگان 14- اجرای پروژه سیم به کابل شهری (بصورت دستمزدی) در محدوده مدیریت های توزیع نیروی برق شهرستان غری گرگان شماره 1و3 15- اجرای پروژه سیم به کابل شهری (بصورت دستمزدی) در محدوده مدیریت های توزیع نیروی برق شهرستان غرب گرگان شماره 2 16- اجرای پروژه سیم به کابل شهری (بصورت دستمزدی) در محدوده مدیریت های توزیع نیروی برق شهرستان مینودشت شماره 1و2 17- اجرای پروژه سیم به کابل شهری (بصورت دستمزدی) در محدوده مدیریت های توزیع نیروی برق شهرستان مینودشت شماره 3و4 18- اجرای پروژه سیم به کابل شهری (بصورت دستمزدی) در محدوده مدیریت های توزیع نیروی برق شهرستان رامیان 19- اجرای پروژه سیم به کابل شهری (بصورت دستمزدی) در محدوده مدیریت های توزیع نیروی برق شهرستان علی آباد کتول شماره 1و2
مبلغ برآورد مالی (ریال) 0 مبلغ تضمین (ریال) 0
تاریخ انتشار 1398-05-22 دریافت اسناد 1398-05-30
استان گلستان رسانه منتشرکننده نسل فردا
شماره تماس 01732684412
آدرس گرگان- ابتدای جاده آق قلا
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است