مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 2841936 کد آگهی ۵۳,۱۳۸,۲۳۶
مجموعه آگهی شبکه هاي انتقال آب
مناقصه گذار آب و فاضلاب استان گیلان
عنوان آگهی مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال آب مجتمع...
شرح آگهی مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال آب مجتمع ناحیه یک غرب (سه پیران) از توابع شهرستان فومن
مبلغ برآورد مالی (ریال) 60,084,290,991 مبلغ تضمین (ریال) 0
تاریخ انتشار 1401-11-16 دریافت اسناد 1401-11-20
استان گیلان رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات https://iets.mporg.ir ---- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir ) انجام خواهد شد --- آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت : عملیات اجرایی خط انتقال آب مجتمع ناحیه یک غرب (سه پیران) از توابع شهرستان فومن (نوبت اول) شماره۶۱ -۱۴۰۱ ق شماره فراخوان سامانه ستاد : ۲۰۰۱۰۰۵۱۱۷۰۰۰۱۰۰ ۱ نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب استان گیلان ۲ شرح مختصر موضوع مناقصه : عملیات اجرایی خط انتقال آب مجتمع ناحیه یک غرب (سه پیران) از توابع شهرستان فومن ۳ مهلت زمانی دریافت اسناد ارزیابی از سایت ستاد : از تاریخ ۱۶/ ۱۱/ ۱۴۰۱ تا تاریخ ۲۰/ ۱۱ / ۱۴۰۱ مهلت زمانی ارائه پیشنهاد تا ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۰۶ / ۱۲/۱۴۰۱ ۴ تاریخ انتشار مناقصه در سامانه از مورخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۱ می باشد . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir ) انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد ارزیابی – مهندسین مشاور پارس جویاب ۲- ۳۶۶۹۱۳۲۱-۰۳۱ و برگزاری مناقصه –۰۱۳۳۳۳۶۸۴۸۲– اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ۰۱۳۳۳۲۵۱۱۳۶ تهران ۱۴۵۶ ۵ قیمت اسناد و نحوه واریز وجه :قیمت اسناد ارزیابی ۱۰۰۰۰۰۰ ریال (یک میلیون ریال) است که به حساب شماره ۰۱۰۸۱۰۲۳۲۸۰۰۵ بانک ملی شعبه محتشم رشت کد شعبه ۳۷۲۰ شماره شبا ۰۲۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۸۱۰۲۳۲۸۰۰۵ IR به نام شرکت آب و فاضلاب استان گیلان فقط بصورت الکترونیکی از درگاه سامانه ستاد واریز گردد. ۶ مبلغ برآورد ۶۰.۰۸۴.۲۹۰.۹۹۱ ریال مبنای برآورد اولیه :فهرست بها پایه سال۱۴۰۱نوع فهرست بها : خطوط انتقال آب ، شبکه توزیع آب ، انتقال و توزیع آب روستایی ۷ رشته پیمانکار : حداقل پایه ۵ رشته آب ۸ محل تامین اعتبار : طرح آبرسانی به تک روستاها وتکمیل مجتمع های آبرسانی اولویت دار روستایی طرح شماره ۱۵۰۳۰۰۳۰۰۶و سایر طرحهای دارای اعتبار و پرداخت به صورت اسناد خزانه،اوراق مشارکت یا وجه نقد در صورت تخصیص ۹ دستگاه نظارت: مهندسین مشاور پارس جویاب ۱۰ سایت ملی مناقصات کشو ر: http://iets.mporg.ir سایت شرکت آب و فاضلاب استان گیلان www.abfa-guilan.ir ۱۱ مهلت اعتبار پیشنهاد:سه ماه( برای مدت سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد) ۱۲ هزینه دو نوبت آگهی مندرج در روزنامه کثیرالانتشار کشوری به عهده برنده مناقصه می‏باشد
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است