مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 2381297 کد آگهی ۵۳,۱۲۰,۱۷۷
مجموعه آگهی نيروگاه-لوازم و تجهيزات نيروگاه
مناقصه گذار تولید نیروی برق بندرعباس
عنوان آگهی مناقصه ساخت بسکت های لایه سرد...
شرح آگهی مناقصه ساخت بسکت های لایه سرد لانگستروم نیروگاه بندرعباس
مبلغ برآورد مالی (ریال) 0 مبلغ تضمین (ریال) 0
تاریخ انتشار 1401-03-25 دریافت اسناد 1401-04-01
استان هرمزگان رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir ---- شرکت تولید نیروی برق بندرعباس آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۰۹/م/۱۴۰۱ این شرکت در نظر دارد نسبت به برگزاری تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای ساخت بسکت های لایه سرد لانگستروم نیروگاه بندرعباس به شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۰۱۴۴۱۰۰۰۰۱۲ اقدام نماید. لذا از شرکتهای واجد شرایط در این مناقصه دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و نسبت به واریز مبلغ ۱.۰۹۰.۰۰۰ریال (یک میلیون و نود هزار ریال) بصورت الکترونیکی از تاریخ ۲۵/۰۳/۱۴۰۱ لغایت ۰۱/۰۴/۱۴۰۱ اقدام و یک نسخه از اسناد مناقصه را دریافت نمایند. با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارایه پیشنهاد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می گردد، لازم است در صورت عدم عضویت قبلی شرکتها در سامانه فوق مراحل ثبت نام در سایت مذکور انجام و نسبت به دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند. ضمناً شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره : ۳۳۶۶۹۸۵۵-۰۷۶ داخلی ۸۳۴ تماس حاصل فرمایند. توضیحات : ۱- مهلت ارسال پیشنهاد: ۱۳/۰۴/۱۴۰۱ ساعت ۹ صبح ۲- زمان بازگشایی پاکات: ۱۳/۰۴/۱۴۰۱ ساعت ۱۰ صبح ۳- مدت زمان اجرای کار :۶ ماه شمسی ۴- مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار پنج میلیارد و هفتصد و چهل و شش میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال (۵.۷۴۶.۳۵۰.۰۰۰) ریال می باشد که باید به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا فیش واریزی به نفع کارفرما در روز برگزاری مناقصه تسلیم گردد. (فرمت ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست عیناً مطابق با فرمت مندرج در پیوست اسناد مناقصه باشد، بدیهی است در صورت عدم استفاده از فرمت مذکور مناقصه گر از ادامه فرآیند مناقصه حذف می گردد.) ۵- دستگاه نظارت دفترفنی تولید می باشد و شرکتهای متقاضی می توانند در خصوص سوالات خود با داخلی ۸۳۳ آقای مهندس بهرامی و ۸۲۴ آقای مهندس دیرباز تماس حاصل فرمایند. ۶- هزینه درج آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد. ۷- آگهی ما در سایتهای پایگاه ملی مناقصات www.iets.mporg.ir ، سامانه تدارکات الکترونیکی www.setadiran.ir دولت و پایگاه اطلاع رسانی معاملات شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به آدرس www.tender.tpph.ir قابل مشاهده می باشد. روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق بندرعباس
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است