مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 1108126 کد آگهی
مجموعه آگهی نظافت شهري، رفت و روب و خدمات پشتيباني ( جمع آوري، حمل و زباله و...)-مديريت پسماند و بازيافت
مناقصه گذار فولاد کاوه جنوب کیش
عنوان آگهی مناقصه اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺟﺪا ﺳﺎزی ﮐﻠﯿﻪ ﺿﺎﯾﻌﺎت آﻫﻨﯽ و ذوﺑـﯽ ....
شرح آگهی مناقصه اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺟﺪا ﺳﺎزی ﮐﻠﯿﻪ ﺿﺎﯾﻌﺎت آﻫﻨﯽ و ذوﺑـﯽ و ﺗﻪ ﭘﺎﺗﯿﻞ ﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ از ﺳﺮﺑﺎره ﻫﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﻮﻻدﺳﺎزی و ﻓﺮآوری و اﻧﺘﻘـﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﮑﺮپ ﯾﺎرد ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻدﺳﺎزی
مبلغ برآورد مالی (ریال) 0 مبلغ تضمین (ریال) 0
تاریخ انتشار 1398-10-02 دریافت اسناد 0000-00-00
استان هرمزگان رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس 021-88371146/ داخلی 2234 آقای همتی
آدرس ارسال : بندرعباس – کیلومتر 13 جاده شهید رجائي – منطقه ويژه اقتصادی صنايع معدني و فلزی خلیج فارس- شرکت فولادکاوه جنوب کیش
توضیحات https://sksco.co
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است