مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 1069325 کد آگهی
مجموعه آگهی آبخيزداري ، گابيون بندي و کنترل سيل
مناقصه گذار منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان
عنوان آگهی مناقصه 1.عملیات آبخوانداری در حوزه سد
شرح آگهی مناقصه 1.عملیات آبخوانداری در حوزه سد کرخه - حوزه آبخیز کاکاشرف شهرستان خرم آباد در سال 1398 2.عملیات آبخوانداری در حوزه سد کرخه - حوزه آبخیز سراب احمدوند شهرستان دلفان در سال 1398 3.عملیات آبخیزداری در حوزه سد کارون - حوزه آبخیز بادامسر شهرستان دورود در سال 1398 4.عملیات آبخیزداری در حوزه سد کرخه - شهرستان سلسله در سال 1398 5.عملیات آبخیزداری در حوزه سد کارون - حوزه آبخیز حوضیان شهرستان الیگودرز 1398 6.عملیات آبخیزداری در حوزه سد کارون - حوزه آبخیز خسرومیره شهرستان ازنا در سال 1398 7.اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز دارابی به سمت اولاد قباد شهرستان کوهدشت سال 98 8.عملیات آبخیزداری در حوزه سد کرخه - حوزه آبخیز سراب احمدوند شهرستان دلفان در سال 1398 9.عملیات آبخیزداری در حوزه سد کارون - حوزه آبخیز سطح شهرستان بروجرد در سال 1398 10.عملیات آبخیزداری در حوزه سد کرخه - حوزه آبخیز سطح شهرستان پلدختر در سال 1398 11.عملیات آبخیزداری در حوزه سد کرخه - حوزه آبخیز سطح شهرستان رومشکان در سال 1398 12.عملیات آبخیزداری در حوزه سد کرخه - حوزه آبخیز قلعه گل شهرستان خرم آباد در سال 1398 13.عملیات آبخوانداری در سطح شهرستان کوهدشت در سال 1398 14.عملیات آبخیزداری در حوزه سد کرخه حوزه آبخیز پیرجد شهرستان خرم آباد در سال 1398 15.اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه سد کرخه - حوزه آبخیز داوود رشید شهرستان کوهدشت در سال 98
مبلغ برآورد مالی (ریال) 0 مبلغ تضمین (ریال) 0
تاریخ انتشار 1398-08-28 دریافت اسناد 0000-00-00
استان لرستان رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس 066-33303092-33309965-33318022
آدرس خرم آباد - خیابان شریعتی - خیابان گرین
توضیحات http://lorestan.frw.ir---www.setadiran.ir
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است