مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

توجه : با توجه به تجربيات بدست آمده ،‌امكان تمديد غير رسمی اعتبار زمانی برخی آگهی ها وجود دارد جهت اطلاعات بیشتر با واحد دریافت اسناد ایران تندر تماس بگیرید

مهلت دار
مهلت گذشته
کد ایران تندر عنوان برگزار کننده تاريخ انتشار دریافت اسناد
241908 مزایده یک قطعه زمین (باغ) قابل نمایش برای مشترکان 1397-11-23 1397-12-09
241899 مزایده لوازم مرغداری قابل نمایش برای مشترکان 1397-11-23 1397-12-07
241890 مزایده ملک با کاربری تجاری قابل نمایش برای مشترکان 1397-11-23 1397-12-06
241886 مزایده بنای مسکونی دوطبقه قابل نمایش برای مشترکان 1397-11-23 1397-12-08
241882 مزایده 2000 هزار عدد سینی مخصوص نشاء برنج دست دوم قابل نمایش برای مشترکان 1397-11-23 1397-12-06
241877 مزایده نیم سهم مشاع از یک سهم مشاع از 46 سهم ششدانگ بنگاه مسافر بری قابل نمایش برای مشترکان 1397-11-23 1397-12-08
241768 مزایده فروش یک دستگاه خودرو تیبا قابل نمایش برای مشترکان 1397-11-23 1397-11-29
241875 مزایده 1)گارد گوشی ای فیس قابل نمایش برای مشترکان 1397-11-21 1397-12-06
241873 مزایده سه دانگ مشا ع از ششدانگ عرصه واعیان یکبابخانه قابل نمایش برای مشترکان 1397-11-21 1397-12-11
241870 مزایده یک قطعه زمین شالیزاری قابل نمایش برای مشترکان 1397-11-21 1397-12-05
241868 مزایده زمین خالی قابل نمایش برای مشترکان 1397-11-21 1397-12-04
241867 مزایده یک ساختمان دو طبقه قابل نمایش برای مشترکان 1397-11-21 1398-02-16
241864 مزایده یک قطعه زمین با مساحت 1000متر مربع قابل نمایش برای مشترکان 1397-11-21 1397-12-15
241863 مزایده یک ساختمان تجاری دو طبقه قابل نمایش برای مشترکان 1397-11-21 1397-12-18
241856 مزایده یک قطعه زمین باغی قابل نمایش برای مشترکان 1397-11-21 1397-12-01

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است