مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

توجه : با توجه به تجربيات بدست آمده ،‌امكان تمديد غير رسمی اعتبار زمانی برخی آگهی ها وجود دارد جهت اطلاعات بیشتر با واحد دریافت اسناد ایران تندر تماس بگیرید

مهلت دار
مهلت گذشته
کد ایران تندر عنوان برگزار کننده تاريخ انتشار دریافت اسناد
394151 مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان قابل نمایش برای مشترکان 1398-12-26 1399-01-30
394129 مزایده یک دستگاه کمپرسور خورجینی قابل نمایش برای مشترکان 1398-12-26 1399-01-24
394128 مزایده یک دستگاه تراکتور رومانی قابل نمایش برای مشترکان 1398-12-26 1399-01-18
394105 مزایده یک قطعه زمین مسکونی قابل نمایش برای مشترکان 1398-12-26 1399-01-10
394095 مزایده یک باب منزل مسکونی قابل نمایش برای مشترکان 1398-12-26 1399-02-07
394018 مزایده فروش یک قطعه زمین قابل نمایش برای مشترکان 1398-12-25 1398-12-27
394015 مزایده فروش یک دستگاه کامیون قابل نمایش برای مشترکان 1398-12-25 1398-12-28
393977 مزایده فروش دو دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی قابل نمایش برای مشترکان 1398-12-25 1399-01-27
393976 مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان قابل نمایش برای مشترکان 1398-12-25 1399-01-31
393975 مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین قابل نمایش برای مشترکان 1398-12-25 1399-01-24
393859 مزایده فروش ششدانگ یک قطعه محوطه محصور قابل نمایش برای مشترکان 1398-12-24 1399-01-20
393818 مزایده فروش یک واحد آپارتمان قابل نمایش برای مشترکان 1398-12-24 1398-12-25
393816 مزایده فروش یک قطعه باغ قابل نمایش برای مشترکان 1398-12-24 1398-12-24
393815 مزایده فروش ششدانگ یک باب منزل قابل نمایش برای مشترکان 1398-12-24 1398-12-24
393741 مزایده فروش 11 راس ماده گاو قابل نمایش برای مشترکان 1398-12-24 1398-12-24

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است