کد ایران تندر 720654 کد آگهی 140132460000063820
مجموعه آگهی زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
مزایده گذار شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان لردگان
عنوان آگهی مزایده یک باب منزل مسکونی
شرح آگهی مزایده یک باب منزل مسکونی واقع در لردگان- روستای شیرانی - تحت پلاک شماره 72 فرعی از 5 اصلی به شماره ثبت صفحه دفتر بخش ثبتی لردگان که شش دانگ آن از طریق اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان لردگان با شماره 140085614005002606 مورخ 1400/084/16 بازداشت که ارزیابی آن شامل عرصه به متراژ 249/1 مترمربع به عبارت هر متر مربع 25/000/000 ریال و با جمع کل 6/227/500/000 ریال ، اعیانی کل با متراژ 170 متر مربع به ارزش هر متر مربع 13/000/000 ریال و جمع کل 2/210/000/000 ریال و امتیازات آب ، برق ، گاز و تلفن و محوطه به ارزش 40/0000/000 ریال برآورد می شود ؛ ارزش شش دانگ ساختمان مذکور اعم از عرصه و اعیان با توجه به اوصاف فوق به مبلغ 8/477/500/000 ریال که توسط خبره محلی قیمت گذاری و مصون از اعتراض باقیمانده و به شرح فوق توصیف اجمالی شده است .
تاریخ انتشار 1401-04-12 دریافت اسناد 1401-05-13
استان چهار محال و بختیاری رسانه متشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه