کد ایران تندر 409399 کد آگهی
مجموعه آگهی غرفه ، بوفه ، مغازه و کارگاه-ساير اماکن
مزایده گذار فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
عنوان آگهی مزایده واگذاری خدمات ماشین نویسی و تلفنخانه شهرداری
شرح آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
تاریخ انتشار 1399-03-01 دریافت اسناد 1399-03-10
استان همدان رسانه متشرکننده فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
شماره تماس فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
آدرس فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
توضیحات فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه