کد ایران تندر 331144 کد آگهی
مجموعه آگهی زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
مزایده گذار عبه اجرای احکام مدنی بخش ماهان
عنوان آگهی مزایده ملک
شرح آگهی مزایده ملک بمساحت عرصه 1207/5متر مربع
تاریخ انتشار 1398-07-17 دریافت اسناد 1398-08-13
استان کرمان رسانه متشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه