کد ایران تندر 319653 کد آگهی
مجموعه آگهی زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
مزایده گذار شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرکرد
عنوان آگهی مزایده ملک مسکونی
شرح آگهی مزایده ملک مسکونی با مساحت 280/86 مترمربع
تاریخ انتشار 1398-06-20 دریافت اسناد 1398-07-03
استان چهار محال و بختیاری رسانه متشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه