کد ایران تندر 308395 کد آگهی
مجموعه آگهی فروش ، اجاره و واگذاري زمينهاي زراعي ، باغ و گلخانه
مزایده گذار اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان گلوگاه
عنوان آگهی مزایده ملک با کاربری کشاورزی باغ انار
شرح آگهی مزایده ملک با کاربری کشاورزی باغ انار به مساحت حدود 500 متر مربع واقع در بخش کلباد شهرستان گلوگاه روستای مهدیرجه
تاریخ انتشار 1398-05-23 دریافت اسناد 1398-06-11
استان مازندران رسانه متشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه