کد ایران تندر 308390 کد آگهی
مجموعه آگهی زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
مزایده گذار اجرای احکام شعبه 1 دادگـاه عمومی حقوقی شهرستان سبزوار
عنوان آگهی مزایده ششدانگ ملک مسکونی
شرح آگهی مزایده ششدانگ ملک مسکونی دربخش 3سبزوار واقع درسبزوار خیابان جهاد کشاورزی –جهاد 8-شمس آبادی 11
تاریخ انتشار 1398-05-23 دریافت اسناد 1398-06-04
استان خراسان رضوی رسانه متشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه