کد ایران تندر 308273 کد آگهی ۳,۲۱۱,۶۴۷
مجموعه آگهی واگذاري و اجاره داروخانه
مزایده گذار فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
عنوان آگهی مزایده واگذاری داروخانه
شرح آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
تاریخ انتشار 1398-05-22 دریافت اسناد 1398-05-22
استان البرز رسانه متشرکننده فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
شماره تماس فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
آدرس فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
توضیحات فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه