کد ایران تندر 294909 کد آگهی
مجموعه آگهی انواع سيم و کابل-ژنراتور و مولد برق
مزایده گذار فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
عنوان آگهی مزایده : 1-موتور ژنراتور بنزینی
شرح آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
تاریخ انتشار 1398-04-20 دریافت اسناد 1398-05-05
استان اصفهان رسانه متشرکننده فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
شماره تماس فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
آدرس فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
توضیحات فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه