کد ایران تندر 283037 کد آگهی
مجموعه آگهی فروش ، اجاره و واگذاري دامداري و دامپروري
مزایده گذار فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
عنوان آگهی مزایده اجاره سالیانه یک واحد مرغداری
شرح آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
تاریخ انتشار 1398-03-22 دریافت اسناد 1398-03-31
استان کرمان رسانه متشرکننده فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
شماره تماس فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
آدرس فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
توضیحات فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه