کد ایران تندر 157218 کد آگهی
مجموعه آگهی فروش ، اجاره و واگذاري زمينهاي زراعي ، باغ و گلخانه
مزایده گذار اجرای اسناد رسمی مرودشت
عنوان آگهی مزایده فروش سه دانگ از ششدانگ ملک مزروعی
شرح آگهی مزایده فروش سه دانگ از ششدانگ ملک مزروعی
تاریخ انتشار 1397-02-26 دریافت اسناد 1397-03-23
استان فارس رسانه متشرکننده نیم نگاه
شماره تماس
آدرس اجرای اسناد رسمی مرودشت
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه