کد ایران تندر 150799 کد آگهی ۳,۱۵۹,۶۸۸
مجموعه آگهی زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
مزایده گذار راه و شهرسازی استان هرمزگان
عنوان آگهی مزایده واگذاری یک قطعه زمین به مساحت ۲۱۳۱/۵
شرح آگهی مزایده واگذاری یک قطعه زمین به مساحت ۲۱۳۱/۵ قطعه یکم پلاک فرعی ۳ اصلی۵۱۴ با کاربری خدماتی واقع در شهرستان بندرعباس
تاریخ انتشار 1397-02-05 دریافت اسناد 1397-02-22
استان هرمزگان رسانه متشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس جهت دريافت اسناد به سامانه ستاد ايران به آدرس www.setadiran.irويا به سايت اداره كل راه وشهرسازی به نشانی hormozgan.mrud.ir ويا به اداره كل راه وشهرسازی ساختمان شماره۲ واحد واگذاری مراجعه نمائيد.
توضیحات آگهی در روزنامه اقتصاد ملی مورخ های ۹۷/۲/۴ و۹۷/۲/۵ به چاپ رسیده است
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه