مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

توجه : با توجه به تجربيات بدست آمده ،‌امكان تمديد غير رسمی اعتبار زمانی برخی آگهی ها وجود دارد جهت اطلاعات بیشتر با واحد دریافت اسناد ایران تندر تماس بگیرید

مهلت دار
مهلت گذشته
کد ایران تندر عنوان برگزار کننده استان/ کشور تاريخ انتشار دریافت اسناد
806740 مزایده مصالح مازاد قابل نمایش برای مشترکان خوزستان 1401-09-17 1401-09-19
806780 مزایده پاکت گچ قرمز و 75 پاکت سیمان و120 مترمربع موزائیک) قابل نمایش برای مشترکان مازندران 1401-09-16 1401-10-04
806666 مزایده بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای... قابل نمایش برای مشترکان مازندران 1401-09-16 1401-09-19
806501 مزایده واگذاری سرمایه گذاری در طرح لایروبی و ساماندهی رودخانه در مقابل برداشت مصالح قابل نمایش برای مشترکان هرمزگان 1401-09-16 1401-09-19
805845 مزایده فروش مصالح حاصل از تخریب مدرسه قابل نمایش برای مشترکان کرمانشاه 1401-09-15 1401-09-20
805726 مزایده تخریب و فروش مصالح قابل نمایش برای مشترکان کرمانشاه 1401-09-15 1401-09-20
805643 مزایده 1-حدودچهارصدکیلوچهارچوب فرانسوی قابل نمایش برای مشترکان تهران 1401-09-15 1401-10-04
805023 مزایده حمل وبارگیری خاک قابل نمایش برای مشترکان همدان 1401-09-14 1401-09-21
804765 مزایده نوبت دوم - ساماندهی رودخانه قابل نمایش برای مشترکان هرمزگان 1401-09-14 1401-09-19
804622 مزایده : 1.آگهی تجدید مزاید یک عدد سیلوی سیمان قابل نمایش برای مشترکان گلستان 1401-09-14 1401-09-19
804601 مزایده تجدید مزایده فروش حاصل از تخریب دبستان قابل نمایش برای مشترکان همدان 1401-09-13 1401-09-13
807458 مزایده لایروبی و ساماندهی رودخانه قابل نمایش برای مشترکان هرمزگان 1401-09-12 1401-09-14
803218 مزایده : 1.ساماندهی رودخانه های شهرستان قابل نمایش برای مشترکان هرمزگان 1401-09-10 1401-09-15
802878 مزایده 1- سیمان سیاه قابل نمایش برای مشترکان چهار محال و بختیاری 1401-09-10 1401-10-03
801948 مزایده : 1.واگذاری مصالح قابل نمایش برای مشترکان خوزستان 1401-09-09 1401-09-19

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است