مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

توجه : با توجه به تجربيات بدست آمده ،‌امكان تمديد غير رسمی اعتبار زمانی برخی آگهی ها وجود دارد جهت اطلاعات بیشتر با واحد دریافت اسناد ایران تندر تماس بگیرید

مهلت دار
مهلت گذشته
کد ایران تندر عنوان برگزار کننده استان/ کشور تاريخ انتشار دریافت اسناد
812700 مزایده : 1.مزایده عمومی مجوزهای گواهینامه کشف و بهره برداری قابل نمایش برای مشترکان کرمان 1401-09-27 1401-10-10
812698 مزایده : 1.مزایده عمومی مجوزهای گواهینامه کشف و بهره برداری قابل نمایش برای مشترکان کرمان 1401-09-27 1401-10-10
812697 مزایده : 1.مزایده عمومی مجوزهای گواهینامه کشف و بهره برداری قابل نمایش برای مشترکان کرمان 1401-09-27 1401-10-10
812696 مزایده : 1.مزایده عمومی مجوزهای گواهینامه کشف و بهره برداری قابل نمایش برای مشترکان کرمان 1401-09-27 1401-10-10
812695 مزایده : 1.مزایده عمومی مجوزهای گواهینامه کشف و بهره برداری قابل نمایش برای مشترکان کرمان 1401-09-27 1401-10-10
812693 مزایده : 1.مزایده عمومی مجوزهای گواهینامه کشف و بهره برداری قابل نمایش برای مشترکان کرمان 1401-09-27 1401-10-10
812692 مزایده : 1.مزایده عمومی مجوزهای گواهینامه کشف و بهره برداری قابل نمایش برای مشترکان کرمان 1401-09-27 1401-10-10
812691 مزایده : 1.مزایده عمومی مجوزهای گواهینامه کشف و بهره برداری قابل نمایش برای مشترکان کرمان 1401-09-27 1401-10-10
812690 مزایده : 1.مزایده عمومی مجوزهای گواهینامه کشف و بهره برداری قابل نمایش برای مشترکان کرمان 1401-09-27 1401-10-10
812689 مزایده : 1.مزایده عمومی مجوزهای گواهینامه کشف و بهره برداری قابل نمایش برای مشترکان کرمان 1401-09-27 1401-10-10
812687 مزایده : 1.مزایده عمومی مجوزهای گواهینامه کشف و بهره برداری قابل نمایش برای مشترکان کرمان 1401-09-27 1401-10-10
812686 مزایده : 1.مزایده عمومی مجوزهای گواهینامه کشف و بهره برداری قابل نمایش برای مشترکان کرمان 1401-09-27 1401-10-10
812685 مزایده : 1.مزایده عمومی مجوزهای گواهینامه کشف و بهره برداری قابل نمایش برای مشترکان کرمان 1401-09-27 1401-10-10
812684 مزایده : 1.مزایده عمومی مجوزهای گواهینامه کشف و بهره برداری قابل نمایش برای مشترکان کرمان 1401-09-27 1401-10-10
812683 مزایده : 1.مزایده عمومی مجوزهای گواهینامه کشف و بهره برداری قابل نمایش برای مشترکان کرمان 1401-09-27 1401-10-10

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است