مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 959239 کد آگهی 140291460000368352
مجموعه آگهی زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
مزایده گذار شعبه اجرای احکام مدنی بخش خاوران
عنوان آگهی مزایده ملک مسکونی
شرح آگهی مزایده ملک مسکونی دارای سند مالکیت رسمی پلاک ثبتی فرعی 198 اصلی 151 شماره ثبت 1446 دفتر 9 صفحه 382 دهستان غار بخش 12 تهران به مساحت 73/06 مترمربع قطعه 174 تفکیکی مفرو زو مجزی از اصلی 151 با حدود اربعه طبق سند شمالا 8/21 متر به گذر و شرقا در 4 قسمت اول 6/37 متر و دوم که جنوبی است 3/50 متر و سوم 4/12 متر و چهارم که شرقی است 1 متر به قطعه 233 و جنوبا 3/43 متر به قطعه 263 و غربا در 2 قسمت اول 11/20 متر به 262 و دوم 0/35 متر به گذر میباشد.
تاریخ انتشار 1402-07-09 دریافت اسناد 1402-07-30
استان تهران رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است