مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 955762 کد آگهی 140225460000188315
مجموعه آگهی زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
مزایده گذار شعبه17 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان مشهد
عنوان آگهی مزایده ملک
شرح آگهی مزایده ملک واقع در مهدیه 33 مومنی 16 ،دارای پلاک ثبتی 950 فرعی از 192 اصلی رمفروز و مجزی شده از 26 فرعی از اصلی مذکوربخش 10 ناحیه 4 ،مشتمل بر شش دانگ عرصه یک قطعه زمین با مشخصات ثبتی فوقالذکر به مساحت 683.5 متر مربع می باشد.در زمین فوق هیچگونه احداث بنایی انجام نگرفته است بنابر استعلام اخذ شده از شهرداری ، ملک مذکور دارای کاربری مسکونی با تراکم متوسط و فاقد پایانکار می باشد و با عنایت به موقعیت محلی ،نوع دسترسی ، عرض معابر ،نوع کاربری و میزان تراکم، ابعاد و مساحت ملک،قیمت روز ،فرض عدم هر گونه بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی و در نظر گرفتن سایر عوامل موثر در ارزیابی ، ارزش شش دانگ عرصه ملک مطابق با نظریه کارشناس به مبلغ 181.127.500.000 ریال معادل هیجده میلیارد یکصد و دوازده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان برآورد و به فروش می رسد.
تاریخ انتشار 1402-06-30 دریافت اسناد 1402-07-23
استان خراسان رضوی رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است