مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 954200 کد آگهی 140203917085000013
مجموعه آگهی زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
مزایده گذار واحد اجرای اسناد رسمی شوش
عنوان آگهی مزایده ملک
شرح آگهی مزایده بمساحت 405.11 متر مربع با حدود اربعه:شمالا:بطول30.10 متر دیوار به دیوار مدرسه خیامی از پلاک 42 اصلی شرقا : بطول 13.32 متر درب ها و دیواریست به خیابان شهید دانش جنوبا : بطول 30.05 متر دیوار به دیوار خانه از پلاک اصلی غربا: به طول 13.62 متر دیوار به دیوار خانه از پلاک 42 اصلی ( حقوق ارتفاقی ندارد) واقع دربخش 4 شوش خیابان شهید دانش- جنب مدرسه خیامی که ذیل ثبت 6406صفحه 244دفتر جلد49 املاک ثبت وسند مالکیت آن بنام نعمت ماکنعلی فرزند علیرض
تاریخ انتشار 1402-06-29 دریافت اسناد 1402-07-19
استان خوزستان رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است