مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 895182 کد آگهی 140268460000111543
مجموعه آگهی زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
مزایده گذار شعبه دوم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران
عنوان آگهی مزایده ملک
شرح آگهی مزایده شدانگ عرصه و اعیان (وضعیت خاص طلق) به پلاک ثبتی 6327 فرعی از 2 اصلی مفروز و مجزی شده از 136 فرعی از اصلی مذکور بخش ثبتی 10 تهران به مساحت 136 مترمربع که سند آن به شماره 940009 ب/98 در تاریخ 1398/11/26 بنام آقای سید رضا جوادی صادر گشته و مع الواسطه در تاریخ 1400/03/20 بنام آقای سید محمد جوادی انتقال قطعی یافته. - عبارت است 0.75 دانگ مشاع از شش
تاریخ انتشار 1402-03-11 دریافت اسناد 1402-03-24
استان تهران رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است